Wenst u uw school, organisatie of instelling gelegen in onderstaande bisdommen in te schrijven voor een contract dan kan dit via deze webstek. U vindt hier ook informatie over onze contracten.

Indien u de algemene gebruikersnaam en het algemene wachtwoord om in te loggen als instelling of als vzw nog niet hebt ontvangen, neem dan contact op met:

Algemeen vzw I.R.O.: Algemeeninfo@ro-bisdommen.be
Olivier De Ryckereolivier.deryckere@ro-bisdommen.be
09 269 58 85
Adresvzw I.R.O. (Interdiocesane Raad Overheidsopdrachten)
Marialand 31, 9000 Gent
www.vzwiro.be
Voor Antwerpen: Helga Melishelga.melis@dsko.be
03 543 97 02
Voor Gent: Ignace De Baets ignace.debaets@gmail.com
09 269 58 76
Voor Mechelen-Brussel:Guido Françoisguido.francois@vikom.be
015 29 84 85
Voor Hasselt:Jurgen Baensro@bisdomhasselt.be
011 288 462